MotoRadośnie2019

Data: 01-02.06.2019 (Sobota-Niedziela)
Godzina: 13:00
Miejscowość: Piłka
Województwo: Śląskie
Mail: wzrok.motocyklisty@gmail.com
Strona internetowa: www.facebook.com/wzrokmotocyklisty