XVI Ciechanowskie Otwarte Spotkanie Motocyklowe 2022

Data: 20-22.05.2022
Miejscowość: Ciechanów
Województwo: Mazowieckie